18 september '19

Miljoenenota: dit zijn de belangrijkste punten

Dinsdag 17 september j.l. werd tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd.

Voor de woningmarkt hebben wij voor u de belangrijkste punten op een rij gezet:

  • 2 miljard euro naar de huizenmarkt: het kabinet trekt eenmalig 2 miljard euro uit om de huizenmarkt te stimuleren.
  • 1 miljard euro wordt als Rijksbijdrage overgemaakt aan gemeenten zodat zij betaalbare woningen in schaarstegebieden kunnen bouwen of subsidiëren en aan de daarvoor benodigde infrastructuur. Ook wordt het geld gebruikt om de gevolgen op te vangen van de stikstofuitspraak.
  • De andere 1 miljard euro wordt de komende 10 jaar gebruikt om woningcorporaties per jaar 100 miljoen euro korting te geven op de verhuurdersheffing zodat ze meer financiële ruimte hebben om huizen te bouwen.
  • Inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt afhankelijk van de samenstelling van het huishouden.
  • De huren van huishoudens met hoge inkomens kunnen sneller stijgen.
  • Regelgeving voor woningcorporaties wordt eenvoudiger.
  • De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof en hervatting van vergunningverlening van woningbouwprojecten die nu stil zijn komen te liggen.
  • Een huishouden met een gemiddeld verbruik betaalt volgend jaar 100 euro minder belasting op de energierekening. Het belastingdeel stijgt in 2021 niet en daarna slechts beperkt.
  • Verhoging overdrachtsbelasting van niet-woningen van 6 naar 7 procent.
Maatregelen over de spaartaks en extra belasting beleggers werden eerder door staatssecretaris Snel aangekondigd, maar gaan pas in 2022 in en staan dus niet in deze Miljoenennota.

Bron: Weekbericht Huizenmarkt, 17-09-2019

Terug naar overzicht