Disclaimer

De website van Plaggemars Makelaars wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beheerd. Plaggemars Makelaars verstrekt door middel van haar website louter informatie over producten en diensten die door Plaggemars Makelaars worden aangeboden. Plaggemars Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in onvolledigheden van de inhoud van haar website.

Plaggemars Makelaars behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via haar website.

Verwijzingen naar sites die niet door Plaggemars Makelaars worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Plaggemars Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Plaggemars Makelaars worden onderhouden, wordt afgewezen.

Tekst en beeldmateriaal van deze site mag niet zonder voorafgaande toestemming van Plaggemars Makelaars worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.