Privacyverklaring Plaggemars Makelaars o.g.

Je hebt te maken met Plaggemars Makelaars. Plaggemars Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Plaggemars Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maak je gebruik?

Je kan op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

Je wil jouw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar/taxateur:

 • Je wil uw woning verkopen. Zie 1.
 • Je wil uw woning verhuren. Zie 2.
 • Je wil een woning laten taxeren. Zie 9.

Je wil een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • Je wil een woning kopen. Zie 3.
 • Je wil een woning huren. Zie 4.

Als je op zoek bent naar een woning en je heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.
 • Je wil zelfstandig of met jouw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

Je wil jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:

 • Je wil jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • Je wil jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.
 • Je wil jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als je op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.
 • Je wil zelfstandig of met jouw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Plaggemars Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Plaggemars B.V.
KvK nummer: 06073773
Tolgaarde 1, 7642 EZ Wierden
E-mail: info@plaggemarsmakelaars.nl
Telefoonnummer: 0546-571272

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen jouw privacy serieus

De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens de NVM-makelaar van jou heeft, stuur dan per brief of e-mail jouw verzoek naar de makelaar.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wil weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat je geïnformeerd wordt.
Ook als je de gegevens wil wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Jouw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kan je een klacht indienen?

Als je vragen hebt of als je een klacht hebt over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht je er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kan je contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. Je hebt
daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode  aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

1.  Je verkoopt jouw woning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

2.  Je verhuurt jouw woning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

3.  Je bent op zoek naar een koopwoning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jouw passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

4.  Je bent op zoek naar een huurwoning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

5.  Je wil een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat jouw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

6.  Je wil een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

7.  Je wil een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

8.  Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar je op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat jij aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

9.  Je wil een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

10.  Je verkoopt jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw pand, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden.
Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

11.  Je verhuurt jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

12.  Je bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jouw een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

13.  Je bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

14.  Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

15.  Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevensgebruik door de NVM

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A.  Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wil verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.
  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B.  Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C.  Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.
  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.