12 juli '23

Woningtekort is groter dan verwacht door migratie en thuiswonende ouderen

Er is een steeds groter tekort aan woningen, stelt onderzoeksbureau ABF Research. De bouw van nieuwe woningen kan de bevolkingsgroei niet bijbenen. Dat komt vooral door de grotere instroom van migranten, maar ook doordat ouderen niet kunnen doorschuiven naar een andere woning.

Onderzoekers verwachten dat er 110.000 huishoudens meer bijkomen tot 2031 dan eerder vanuit werd gegaan. Ouderen blijven langer thuiswonen doordat er geen plekken zijn in verpleeghuizen. Ook worden huishoudens gemiddeld steeds kleiner, waardoor er meer huizen nodig zijn.

Maar de belangrijkste oorzaak voor het woningtekort is de bevolkingsgroei. In 2022 kwamen er meer mensen bij dan verwacht door migratie. Uit Oekraïne kwamen veel vluchtelingen die een huis nodig hebben, maar ook buitenlandse studenten en expats zoeken een woning.

Tot en met 2030 zijn er 981.000 woningen nodig in Nederland, verwacht ABF die onderzoek doet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het demissionaire kabinet was uitgegaan van 900.000 op basis van eerdere prognoses.

De onderzoekers benadrukken dat hun voorspellingen sterk afhangen van migratie. Omdat dat lastig te voorspellen is, houden ze een slag om de arm.

Inhaalslag van de bouw komt in 2025

Dit jaar zijn er 390.000 woningen te weinig, telt ABF. Dat zijn er 75.000 meer dan vorig jaar en komt neer op 4,8 procent van de hele woningvoorraad. Met een tekort van 2 procent is er volgens experts sprake van een gezonde spanning op de woningmarkt.

Pas vanaf 2025 verwachten de onderzoekers dat er een inhaalslag komt qua woningbouw, waardoor het tekort in de daaropvolgende jaren minder wordt. In 2031 ligt het tekort dan mogelijk op 3,8 procent.

Dat de bouwopgave nog groter blijkt dan gedacht, komt “niet onverwacht”, erkent demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Het onderstreept volgens hem de noodzaak om meer tempo te maken met de bouw van nieuwe woningen. Hij zegt ook dat dit er het afgelopen jaar niet makkelijker op is geworden, vooral door de oplopende rente.

De koepelorganisatie voor woningcoporaties Aedes laat in een reactie weten “zich ernstig zorgen” te maken door de val van het kabinet, waardoor vertraging dreigt. “We hebben geen tijd meer om te dralen, we moeten doorpakken. Woningcorporaties hebben plannen klaarliggen, hebben geld gereserveerd en willen aan de slag”, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn.

Bron: nu.nl d.d. 12 juli 2023

Terug naar overzicht