5 juli '23

Doorstroming op de woningmarkt vooral te danken aan nieuwbouw

De oplevering van ruim 50.000 nieuwbouwwoningen zette in 2021 in totaal 120.000 verhuizingen in gang. Dat is meer dan wat sterfte teweegbrengt.

Inclusief die sterfte en emigratie kwamen er dat jaar in totaal ruim 250.000 woningen vrij voor nieuwe bewoners, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Terwijl de meeste doorstroming plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen, heeft vooral Amsterdam een uitstraling naar andere delen van het land.

Elk jaar veranderen ruim 1,7 miljoen mensen van woning. Vorig jaar ging dat om bijna 10% van de Nederlandse bevolking. Ruim de helft van hen verhuist binnen de eigen gemeente. Binnen de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar vinden de meeste verhuizingen plaats.

De 50.000 in 2021 opgeleverde nieuwbouwwoningen leverden, mede door samenwonen, 56.000 vrijgekomen woningen op. De nieuwe bewoners daarvan lieten op hun beurt maar 33.000 woningen achter, omdat bijvoorbeeld door scheiding geen lege woning achterbleef.

De woningen die in 2021 in Amsterdam door nieuwbouw, sterfte en emigratie vrijkwamen, zijn vooral gevuld met mensen die al in de hoofdstad woonden. Maar er kwam ook doorstroom in andere gemeenten op gang, vooral in Rotterdam, Utrecht en ook Groningen.

Bron: FD d.d. 5 juli 2023

Terug naar overzicht