9 mei '23

Effect van beter energielabel op woningwaarde groter dan ooit

Goed nieuws voor alle woningeigenaren die van plan zijn hun woning te verduurzamen of dat onlangs hebben gedaan. Het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is groter dan ooit. Gemiddeld gaat het om een waardevermeerdering van 7,2% t.o.v. dezelfde woning met het oude label[1]. Dit blijkt uit een analyse van brainbay naar de waarde van een woning na een energielabelsprong. Naast onderzoek op het gebied van duurzaamheid is brainbay recent een samenwerking gestart met de RVO om woningeigenaren meer inzicht te geven in de effecten van een beter energielabel op de waarde van een woning.

Vanaf eind 2021 speelt de factor duurzaamheid in de verkoopprijs van woningen een steeds grotere rol. We zien de waardevermeerdering bij een labelsprong in die periode langzaam toenemen. De afgelopen twee kwartalen zet de trend van waardevermeerdering versterkt door. De woningmarkt koelt af, waardoor de koper meer woningkeuze én meer tijd in het aankoopproces heeft. Dit leidt ertoe dat er nog kritischer wordt gekeken naar het energielabel en algehele duurzaamheid van de woning.

De waardevermeerdering is met 10,4% het grootst bij de stap van label D naar label A+ en beter, net iets groter dan bij de stap van label E naar label A. De verkoopprijs van een woning in Nederland bedroeg in het 1e kwartaal van 2023 gemiddeld 394 duizend euro. Het gaat dan om een waardestijging van bijna 41 duizend euro.

Een woningeigenaar bespaart hierbij dus niet alleen op de energiekosten, maar de woning wordt ook daadwerkelijk meer waard. Uiteraard zijn er ook flinke kosten verbonden aan het verbeteren van de woning van label C naar A. Deze kosten zijn hierin nog niet meegenomen.

De waarde van een hoger label wordt nog versterkt bij huizen met een relatief ouder bouwjaar. Wanneer we als voorbeeld de sprong van een label C naar een label A nemen, dan blijkt voor woningen met een bouwperiode van vóór 1920 de waardevermeerdering het grootst. Deze bedraagt 7,6%. Naarmate woningen een recentere bouwperiode hebben, neemt de waardevermeerdering af. Voor woningen die gebouwd zijn ná 1995 geldt dat de labelsprong nog ruim 3% stijging van de woningwaarde oplevert.

Dat de stijging van de woningwaarde bij oudere woningen het grootst is wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere investering die vereist is om naar een hoger label te gaan. Anderzijds komt het door het grotere effect van de besparing op de energielasten. Overigens worden in het model dat brainbay gebruikt om de effecten van een beter energielabel op de waarde van een woning te berekenen, de effecten van de verduurzaming geïsoleerd van andere investeringen in de woning.

Bron: NVM d.d. 9 mei 2023

Terug naar overzicht