24 februari '21

Randstedelingen trekken sinds lockdown vaker naar Overijssel

De inwonersaantallen in Overijssel zijn sinds het ingaan van de eerste lockdown in april vorig jaar gegroeid door binnenlandse verhuizingen uit andere regio’s van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat vooral om stellen zonder kinderen en vijftig- en zestigplussers.

Het CBS heeft de verhuizingen van april tot en met december 2015-2020 tussen drie zogeheten macroregio’s bestudeerd: Randstad, intermediaire zone en nationale periferie. Een groot deel van Overijssel valt in die laatste zone. Zuidwest-Overijssel valt in de intermediaire zone.

Groei

Overijssel is door het CBS in drie regio’s verdeeld: Noord-Overijssel (regio’s Zwolle, Kop van Overijssel en Vechtdal), Zuidwest-Overijssel (Salland en Deventer) en Twente. In Noord-Overijssel groeide de bevolking met 1,9 persoon per duizend inwoners door verhuizingen vanuit de Randstad. Ook in Zuidwest-Overijssel (1,7) was er een groei waarneembaar.

In de regio Twente zorgden binnenlandse verhuizingen niet voor verschillen in inwonersaantallen. De inwonersgroei is het grootst in de Achterhoek, op de Veluwe en in Drenthe.

Bron: RTV Oost d.d. 24-02-2021

Terug naar overzicht