5 februari '21

WOZ-waarde valt dit jaar gemiddeld 7,3 procent hoger uit

Dezer dagen vallen de enveloppen met de WOZ-waarde weer op de mat. Die zal dit keer gemiddeld 7,3 procent hoger uitkomen, blijkt uit cijfers van toezichthouder de Waarderingskamer. De Vereniging Eigen Huis (VEH) roept huiseigenaren donderdag op goed te kijken naar de waarde, omdat er nadelen kleven aan zowel een te hoge als een te lage waarde.

“Gemiddeld levert iedere 10.000 euro verlaging van de waarde een jaarlijkse besparing van 50 euro op”, becijferde de vereniging. De WOZ-waarde wordt op 1 januari bepaald op basis van de prijsontwikkeling van de woning in het voorafgaande jaar.

Volgens de Waarderingskamer kwam die op 1 januari 2020 op gemiddeld 290.000 euro uit. “Die ligt lager dan de gemiddelde verkooprijs van woningen omdat ook, minder luxe, huurwoningen worden meegenomen”, licht een woordvoerder toe.

Op basis van de WOZ-waarde worden onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting vastgesteld. “En bij een erfenis of schenking van een woning bepaalt de woningwaarde de hoogte van de belasting”, aldus de VEH.

Ook wordt bij de verkoop van een huis of het vaststellen van de voorwaarden van een hypotheek gekeken naar de WOZ-waarde. Dan is het juist geen goede zaak als die te laag is ingeschat. Er kan dan ook bezwaar gemaakt worden als een huiseigenaar denkt dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat.

Bron: NU.nl d.d. 04-02-2021

Terug naar overzicht