18 november '19

Vergrijzing: voor ouderen zijn er veel te weinig woningen

Bij een te krappe woningmarkt gaat het meestal over jonge starters die geen huis kunnen krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek aan passende woningen nog veel schrijnender. ‘Mensen blijven te lang in een ongeschikte woning en de gevolgen komen voor rekening van de zorg.’

In het kort

  • Vergrijzing is tikkende tijdbom op de woningmarkt én in de zorg.
  • Er moeten meer woningen komen die inspelen op de specifieke behoeftes van ouderen.
  • Passende woonvormen helpen zorgvraag af te remmen.
  • Toch gebeurt er nog te weinig, waarschuwen oudereninstanties.
  • Sommige corporaties en vastgoedontwikkelaars werken aan passende woningen voor ouderen.

Sinds een jaar of acht geleden werd begonnen met het opdoeken van de verzorgingshuizen, gaapt een enorm gat tussen eigen huis en verpleeginstelling, constateert Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ouderenbond Anbo. ‘Mensen hebben een steeds zwaardere medische indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een verpleeghuisplek. Daardoor blijven ze langer thuis wonen, ook wanneer het eigenlijk niet meer kan. En belanden ze vaker op de spoedeisende hulp.’

De oplossing ligt niet (alleen) in meer verpleeghuisplekken. Want dat is geen haalbare kaart, weet Cees van Boven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonzorg Nederland. In 2040 is immers een op de vier inwoners 65-plusser, waarvan een derde boven de tachtig.

Er moeten verpleeghuizen worden bijgebouwd, maar ook moet het roer om op de woningmarkt. Er moet meer ruimte komen voor alternatieve woonvormen zoals de gedroomde clusterwoningen van Ad, of hofjes. Maar ook voor andere collectieve woonformules zoals woongroepen, woongemeenschappen van oud en jong of ouderenflats met zorg op afroep.

En zelfs dat is niet genoeg, vindt Van Boven. ‘Waar wij naar toe moeten, is een zorgzame stad. Wat ik daarmee bedoel? De openbare ruimte zo indelen dat mensen worden uitgenodigd om te bewegen en elkaar op te zoeken, dat de gemeenschapszin wordt versterkt.’

Bron: Het Financiële Dagblad, 18-11-2019

Terug naar overzicht