21 juni '19

Steeds kleinere tuinen bij nieuwbouwwoning

De krapte op de woningmarkt reikt verder dan de onbalans tussen vraag en aanbod: ook woonkavels worden kleiner, wat ten koste gaat van de tuin. Daarbij geldt: hoe nieuwer het huis, hoe kleiner het perceel. Deze conclusie trekt Regiocontainer.nl op basis van onderzoek waarbij 56.500 tussenwoningen tegen het licht zijn gehouden.

 

Al sinds 1950 daalt de gemiddelde oppervlakte van kavels. De gemiddelde kavel in een nieuwbouwwijk meet tegenwoordig 132 vierkante meter. Dat is 30% minder dan bij een huis uit de jaren vijftig. Die staat op gemiddeld 187 vierkante meter grond.

De huizen worden daarentegen niet kleiner. De woonoppervlakte neemt juist toe. Tegenwoordig is een nieuwe tussenwoning ruim 120 vierkante meter groot. Vergeleken met zeventig jaar geleden is dat een toename van een vijfde. De woonoppervlakte van tussenwoningen uit de jaren vijftig bedraagt gemiddeld iets meer dan 99 vierkante meter. Grotere huizen op kleinere percelen vertaalt zich in flink kleinere tuinen.

Regionaal verschilt de omvang van nieuwbouwpercelen fors. Kavels zijn het grootst in Flevoland, waar een gemiddelde kavel voor een tussenwoning bijna 200 vierkante meter is. In Noord-Holland is de omvang het kleinst van Nederland: gemiddeld 142 vierkante meter.

Ook wijkt de woonoppervlakte per provincie flink af. In Limburg bedraagt deze voor een tussenwoning ruim 126 vierkante meter. Dat is 20% meer dan in Friesland waar een woning 104,3 vierkante meter groot is.

De grootste tuinen liggen in Flevoland. Daar is de kavel gemiddeld genomen 1,7 keer de woonoppervlakte. Uitgaande van twee woonverdiepingen vertaalt zich dat in een tuin van 140 vierkante meter. In Zuid-Holland is die verhouding het kleinst: de kavel is 1,15 keer de woonoppervlakte en resteert een tuin van 80 vierkante meter.

Bron: Het Financiële Dagblad, 19 juni 2019

Terug naar overzicht