14 februari '17

DNB: 10 procent woningprijsgroei in 2017 en 2018

Het in 2013 begonnen herstel van de woningmarkt blijft krachtig aanhouden. De gemiddelde huizenprijs zal in 2017 en 2018 verder stijgen met gemiddeld 5 procent per jaar. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die op 30 januari zijn gepubliceerd. De centrale banken verwacht een prijsgroei van ruim 6 procent dit jaar en ongeveer 4 procent in 2018. Tot en met het vierde kwartaal van vorig jaar zijn de gemiddelde woningprijzen sinds het dieptepunt in 2013 met ruim 12 procent gestegen, aldus DNB. Ook het aantal maandelijkse verkopen is hersteld en ligt inmiddels boven het pre-crisis niveau. Het vertrouwen in de woningmarkt is bijna terug op het niveau van kort voor de laatste piek van de huizenprijzen in 2008.

Hoewel er inmiddels meer hypotheken worden verstrekt dan voor de crisis, is de nieuwe woningbezitter gemiddeld minder zwaar hypothecair gefinancierd dan voorheen. Door strengere hypotheeknormen is de verhouding tussen nieuwe hypotheken en woningwaarde lager, waardoor een woningbezitter meer financiële buffers overhoudt. Dit geldt ook voor al langer bestaande hypotheken, omdat hierop in de afgelopen periode extra is afgelost. In macro-economisch opzicht zijn de risico’s eveneens afgenomen, merkt DNB op.

De verhouding tussen de totale hypotheekschuld en het inkomen van huishoudens is afgenomen van 226 procent in 2010 naar 213 procent in 2016. In de raming loopt dit weer op, naar 218 procent in 2018. De groei van de hypotheekschuld wordt vooral gedreven door de groei van het beschikbare inkomen, gegeven de momenteel zeer lage hypotheekrente. Het vertrouwen in de woningmarkt, dat in 2013 was gedaald naar het laagste niveau sinds 1984, bereikte in december 2016 weer het niveau van begin 2008, kort voor de omslag in de woningprijzen.

De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande lijn vanaf medio 2013 vast, voorziet DNB. De groei van het binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3 procent en gaat in 2018 naar een nog steeds solide 1,7 procent. De consumptie groeit jaarlijks met 1,5 à 2 procent, door hoger beschikbaar inkomen van huishoudens, fors herstellende huizenprijzen en consumentenvertrouwen dat is opgelopen tot boven het pre-crisisniveau. De inflatie loopt op naar 1,4 procent dit jaar en 1,3 procent in 2018. Het reële bbp in 2018 ruim 7 procent hoger zal zijn dan het pre-crisisniveau. (MvL)

Bron: Vastgoedmarkt 31-1-2017

Terug naar overzicht