23 mei '23

Almelo bouwt open plekken in stad vol met huizen: flink woningtekort én invasie van mensen uit het westen verwacht

Almelo kampt met een woningtekort. Daarom worden open plekken in de stad zoveel mogelijk benut voor woningbouw. Voor drie concrete plannen geeft het gemeentebestuur ‘groen licht’. In totaal gaat het om 46 koopwoningen, in de wijken Sluitersveld, Nieuwstraatkwartier en Ossenkoppelerhoek.

Almelo heeft de torenhoge ambitie om de komende tien jaar vierduizend woningen te bouwen.

Woonruimte schaars

Niet alleen vanwege het tekort aan huizen hier. De spectaculaire groei van Almelo wordt ook nodig geacht vanwege schaarste aan woonruimte in het westen van het land. De verwachting is dat veel mensen naar Twente gaan verhuizen. Daar zijn extra huizen voor nodig. Het gemeentebestuur van Almelo – de stad heeft veel werkgelegenheid, voorzieningen en is goed bereikbaar – speelt daarop in met het zeer ambitieuze woningbouwprogramma. Dat de woningmarkt nu wat afkoelt, doet daar niets aan af.

Sluitersveld

‘Inbreiding’ is in het stadhuis het toverwoord. Als het even kan wordt er op braakliggende plekken (vaak grasvelden) in de stad gebouwd. Of op locaties waar gebouwen gesloopt kunnen worden. Dat gaat bijvoorbeeld gebeuren aan het begin van de Heetveldsweg in Almelo, in de wijk Sluitersveld. Daar staat nu nog het voormalige kantoor van woningstichting Sint Joseph, met werkplaats. Dat gaat binnenkort tegen de vlakte. Bouwbedrijf Goossen Te Pas, onderdeel van de Wessels Groep, heeft het oude kantoor gekocht om er woningen te bouwen.

Op het perceel van een kleine 5000 vierkante meter passen 22 huizen. Koopwoningen, in het middensegment. Daarbij gaat het om 10 stadswoningen, 8 levensloopbestendige woningen en 4 rijwoningen. Het gemeentebestuur werkt graag mee aan de benodigde bestemmingsplanwijziging. „Het betreft een gevarieerd aanbod van woningen, waarbij specifiek rekening is gehouden met de doelgroep senioren”, prijs het college van B en W. Ook over de inpassing, met ‘voldoende ruimte voor groen, waterberging en parkeren’, niets dan lof. Wanneer de schop in de grond gaat en wat de woningen gaan kosten, is nog niet bekend.

Nieuwstraatkwartier

Een ander plan dat de zegen heeft gekregen van het gemeentebestuur bevindt zich in het Nieuwstraatkwartier. Tussen de Gravenstraat en de Zwaluwenstraat ligt een terrein braak. Het voornemen is om op deze inbreidingslocatie dertien woningen met voor- en achtertuin te bouwen. Het gaat daarbij om dertien koopwoningen, bestemd voor starters. Om huisjesmelkers de pas af te snijden, gaat een zelfbewoningsplicht gelden. Dat houdt in dat kopers van de huizen er zelf moeten gaan wonen. Een deel van het terrein wordt ingericht als speelplaats voor jonge kinderen, met toestellen van natuurlijke materialen.

Ossenkoppelerhoek

Ook aan de G.T. Rietveldstraat (Ossenkoppelerhoek) wordt in de toekomst gebouwd. Op een perceel waar vroeger het afgebrande wijkcentrum De Smorre stond. Volgens de plannen, waaraan het gemeentebestuur meewerkt, komen er rijtjes met elf huizen: vijf seniorenwoningen en zes eengezinswoningen. Op verzoek van omwonenden is het terrein momenteel ingericht als speelveld voor kinderen. Tevens is een deel omheind als hondenuitlaatterrein. Volgens afspraak tot eind 2024.

Ook voor tal van andere ‘lege’ plekken in de stad worden momenteel woningbouwplannen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn locaties aan de de Schefferstraat en Savornin Lohmanstraat.

Bron: T.C. Tubantia d.d. 20 mei 2023

Terug naar overzicht