15 september '22

Rabobank verwacht in loop 2023 lichte daling huizenprijzen

De stijgende rente en de economische neergang gaat de stijging van de huizenprijzen drukken. Waar huizen dit jaar naar verwachting gemiddeld 15,2% in prijs stijgen, zal dat in 2023 nog maar 3% zijn, met wat verderop in het jaar mogelijk zelfs een daling van de prijzen. Die verwachting spreekt Rabobank woensdag uit.

Nederlands op één na grootste hypotheeknemer (ING is in het eerste halfjaar marktleider geworden volgens onderzoeksbureau IG&H) is daarmee opnieuw somberder dan in het voorgaande kwartaalbericht over de woningmarkt. In juni ging Rabobank nog uit van prijsstijgingen dit en volgend jaar van respectievelijk 16,1% en 4,5%. Een prijsdaling zat toen nog niet in het basisscenario, al werd die niet uitgesloten bij verslechterende economische omstandigheden. Nu is een prijsdaling in de loop van volgend jaar wel de basisverwachting.

Minder lenen
Doordat de hypotheekrente nu een paar procentpunten hoger is dan een jaar geleden, kunnen potentiële kopers een minder hoge hypotheek afsluiten. Voor een stel met twee modale jaarinkomens scheelt dat bijvoorbeeld bijna €32.000, zo zegt Rabobank.

Daarnaast lijken de economische omstandigheden onrust te veroorzaken bij huiseigenaren met verkoopplannen, stellen Rabo-economen Nic Vrieselaar en Carola de Groot. ‘Meer huiseigenaren zetten hun huis te koop. Daardoor voorzien we een sterk afzwakkende huizenprijsgroei, met in de loop van 2023 ook een beperkte daling van de huizenprijzen.’

‘Situatie anders dan in 2008’
Volgens de economen nam het tempo waarmee huizenprijzen stijgen de afgelopen maanden sterk af. Gecorrigeerd voor seizoenseffecten (in de zomer stijgen de prijzen doorgaans wat harder dan in de winter) was in juni en juli zelfs sprake van stagnatie.

‘Na bijna tien jaar van stijgende huizenprijzen krijgen we naar ons idee de komende jaren weer te maken met dalende huizenprijzen, wat de vraag opwerpt of we opnieuw een huizenmarktcrisis zoals tussen 2008 en 2013 tegemoet kunnen zien’, schrijven Vrieselaar en De Groot. ‘Een vergelijking met die periode gaat wat ons betreft mank, onder meer doordat het leen- en aflossingsgedrag tegenwoordig minder risicovol is dan vóór 2008.’

De economen wijzen erop dat destijds hypotheken werden verstrekt waarbij de schuld hoger was dan de woningwaarde, aflossingsvrije hypotheken gemeengoed waren en dat er aanzienlijk minder overwaarde was opgebouwd. ‘Hoewel huizenkopers de afgelopen jaren weer vaker de randjes opzoeken van wat nog een verantwoord krediet is, is de hypotheekverstrekking nu voorzichtiger dan in de jaren voorafgaand aan 2008. Dankzij de sterke stijging van de huizenprijzen (…) komen huizen daardoor minder snel onder water te staan. Dit zal de vraaguitval vanuit doorstromers naar verwachting dempen en kan een neerwaartse spiraal gedreven door verliesaversie beperken.’

Bron: Financieel Dagblad d.d. 14-09-2022

Terug naar overzicht