13 april '22

De Jonge: Helft nieuwbouw naar eigen inwoners of vitale beroepen

Gemeenten mogen de helft van nieuw te bouwen koopwoningen gaan reserveren voor eigen inwoners. Of voor mensen met een vitaal beroep, zoals leerkrachten, agenten of verpleegkundigen. Het gaat om koopwoningen tot de NHG-grens (€355.000).

Woonminister Hugo de Jonge komt met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, zei hij vrijdag na de ministerraad. Hij wilde zelf dat gemeenten ‘een heel hoog percentage’ mogen toewijzen aan mensen met lokale binding, maar meer dan 50% is waarschijnlijk in strijd met Europese mensenrechtenverdragen. ‘Dit is het maximale’, aldus De Jonge.

Met name in het oosten van het land klagen gemeenten dat schaarse nieuwbouwwoningen worden opgekocht door mensen uit Amsterdam, het Gooi, of Utrecht. Die verkopen hun oude huis voor de hoofdprijs en ruilen dat in voor een goedkoper en ruimer huis buiten de Randstad. Jonge, eigen inwoners kunnen daar niet tegenop bieden.

‘Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid’, aldus De Jonge. ‘En ook ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen op het moment dat ze bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben.’

Ook voor huurwoningen wil De Jonge de regels aanpassen ten faveure van mensen met een lokale binding. Gemeenten mochten al tot 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen, maar daarvan mocht dan maximaal een kwart naar eigen inwoners en de rest naar mensen met een cruciaal beroep. Die laatste voorwaarde gaat eraf: gemeenten mogen voortaan de helft van de huurwoningen toewijzen aan eigen inwoners.

Voor de grote steden biedt het wetsvoorstel ook mogelijkheden om voordeliger koopwoningen toe te wijzen aan politieagenten of leraren voor wie een huis in bijvoorbeeld Amsterdam onbetaalbaar dreigt te worden. Die moeten dan wel gebouwd worden voor die prijs.

De Jonge streeft naar invoering van de nieuwe regels per 1 januari volgend jaar, maar dat hangt af van hoe snel het parlement het wetsvoorstel kan behandelen.

Lees het volledige artikel 

Bron: 11-04-2022, FD.nl

Terug naar overzicht