19 juni '20

Immigratie jaagt woningnood in Randstad aan

Woningbouwers kunnen niet opbouwen tegen de enorme groei van het aantal immigranten, terwijl ook het aantal alleenstaanden blijft toenemen. Over tien jaar zitten we met nog bijna dezelfde woningnood. Door corona zal de bevolkingsgroei de komende jaren wel flink afnemen, aldus een onderzoek.

 

De Randstad kende vorig jaar per saldo een instroom van 58.000 inwoners uit het buitenland, meldt onderzoeksbureau ABF donderdag in een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat daarbij om zowel arbeidsmigranten als buitenlandse studenten, asielzoekers, ’nareizigers’ en terugkerende Nederlanders.

Die instroom van buiten gaat gepaard met een uitstroom van bewoners uit de Randstad. „De trek vanuit de overige landsdelen naar de Randstad is inmiddels gekeerd”, constateert ABF. Vorig jaar verlieten per saldo 6700 huishoudens de Randstad voor een woning elders in Nederland.

Volgens ABF heeft de woningbouw moeite om de onverwachte bevolkingsgroei bij te benen. In 2013 nam de Nederlandse bevolking met 49.000 toe, vorig jaar was dat 126.000 personen. Het aandeel van immigranten in de bevolkingsgroei is de laatste vijf jaar opgelopen van 40% naar 80%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt door die toeloop ook steeds verrast, stelt ABF vast. „Als gevolg van de toenemende bevolkingsgroei is de nationale prognose keer op keer verhoogd.”

Niet beter

Met het woningtekort wordt het voorlopig niet beter, verwachten de onderzoekers, mede vanwege de stikstof- en pfas-problematiek voor de bouwsector. Voor 2020 wordt het tekort op 331.000 woningen geraamd. Het tekort zal volgens de prognose over vijf jaar pieken op circa 419.000. In Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Den Haag wordt het alleen maar erger. Daarna zal het afnemen dankzij meer woningbouw, verwacht ABF. Maar echt reden tot vreugde is er niet. Het huizentekort wordt nu geschat op 4,2% ten opzichte van de totale voorraad. Dat zal volgens de prognose van het bureau in 2030 uitkomen op 3,7%, aldus ABF donderdag in zijn woningmarktrapport ’Prognose en Scenario’s 2020-2035’

Corona

ABF houdt een slag om de arm vanwege de coronacrisis. Die zou kunnen zorgen voor minder woningdruk, door werkloosheid, oversterfte, minder geboorten en minder immigranten. In een scenario met slechts een beperkte impact van corona, is de bevolkingsgroei de komende vijf jaar 111.000 lager dan eerder voorspeld. In het zwartste scenario is de daling liefst 629.000. Toch is er vanwege het enorme woningtekort volgens ABF geen reden om nu al minder te gaan bouwen. Vorig jaar werden volgens het CBS 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat worden er komende jaren fors minder, verwacht de branche.

Alleenstaanden

De woningvraag werd de afgelopen jaren ook opgedreven doordat de huishoudens steeds kleiner worden, met name vanwege de sterke groei van het aantal alleenstaanden in vrijwel alle leeftijdsklassen, aldus ABF: „In de afgelopen tien jaar bedroeg de bevolkingsgroei 5,0%. Het aantal huishoudens is in die periode echter met 9% toegenomen.” In 2009 telde een huishouden gemiddeld 2,23 personen. Op dit moment is dat 2,14. De verwachting is dat de gemiddelde huishoudensgrootte de komende tien jaar verder afneemt tot 2,07 en daarna nog maar weinig zakt.

Bron: De Telegraaf, 19 juni 2020

Terug naar overzicht