23 november '22

Aantal mensen dat wil verhuizen maar geen huis kan vinden, neemt toe

Het aantal mensen dat wil verhuizen, maar geen woning kan vinden is de afgelopen jaren ruim verdubbeld. In 2021 zeiden bijna 900.000 mensen wel te willen verhuizen, maar dat niet te kunnen. In 2015 waren dat er nog geen 400.000.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van het WoonOnderzoek, een driejaarlijkse enquête die het samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken doet. Aan de enquête deden 47.000 mensen mee.

Vooral onder jongeren die bij hun ouders wonen en alleenstaanden jonger dan veertig jaar zijn er relatief veel die wel een verhuiswens hebben, maar die niet in vervulling zien gaan. Bij jongeren die nog thuis wonen lag dat percentage op 13%, bij de alleenwonenden onder de veertig op 12%. In Noord-Holland en Utrecht gaven jongeren het vaakst aan uit huis te willen, maar niets te kunnen vinden.

Aan respondenten werd gevraagd of ze binnen twee jaar willen verhuizen. 11% zei dat beslist te willen, 23% wilden dit misschien. Die percentages zijn sinds 2012 vrij stabiel. De groep die wel wil verhuizen maar niets kan vinden, verdubbelde echter ruim. In 2015 gaf bijna 3% van de respondenten dat antwoord, in 2021 ruim 6%.

Bron: FD d.d. 23-11-2022

Terug naar overzicht