9 maart '22

TNO: huizen bij geplande windmolens dalen iets in waarde

De waardedaling van huizen in de buurt van windmolens neemt in 2030 toe naar gemiddeld 3,8 procent, 1,2 procentpunt meer dan in 2020 werd verwacht voor dat jaar, blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksorganisatie TNO. Per woning gaat het dan om een bedrag van gemiddeld ruim 9000 euro ten opzichte van ruim 6000 euro in 2020.

Woningen in de directe nabijheid van al bestaande windmolens verliezen iets aan waarde, werd in een eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al vastgesteld. Het nieuwe rapport geeft nu ook een schatting van de toekomstige waardedaling als gevolg van nieuwe windmolens. Op een kaart geeft TNO aan waar die nieuwe molens mogelijk komen.

Om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord zijn overal in Nederland Regionale Energie Strategieën (RES’en) gemaakt. De onderzoekers hebben in die RES’en gekeken om hoeveel extra windturbines het zou kunnen gaan, en komen tot de conclusie dat er naar verwachting tot 2030 nog zo’n 900 windmolens op land bij komen. Daardoor neemt ook het aantal huizen in de buurt van turbines toe. Dat aantal wordt overigens betwist door het Planbureau voor de Leefomgeving (zie kader).

Hogere molens

TNO wijst erop dat er nog veel onzeker is, vooral de precieze locatie van nieuwe windmolens. “In de RES’en staat op hoeveel windenergie wordt ingezet en er zijn zoekgebieden voor aangewezen”, zegt Peter Mulder van TNO. “Vervolgens hebben we molens daarin zo ver mogelijk van huizen af geplaatst, en zo dicht mogelijk bij bijvoorbeeld infrastructuur. Omdat er meer molens komen, die ook nog eens hoger worden omdat ze dan veel meer energie opwekken, zullen er meer huizen bij windmolens komen te staan.”

Op een gemiddelde verkoopprijs van ruim vier ton per woning, valt de waardedaling eigenlijk erg mee, stelt Mulder. “Bovendien hebben wij gerekend met de huizenprijzen van 2020 en nu zijn die prijzen nog hoger.”

De aspecten die tot waardedaling van huizen leiden, zijn geluidsoverlast, slagschaduw en de impact op het landschap. Hoe dichter bij een windmolen, hoe groter het effect. “Maar doorgaans staan dicht bij windmolens minder huizen”, zegt Mulder.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er in 2030 naar verwachting in 70 procent van de gemeenten huizen binnen een straal van 2,5 kilometer van een windturbine zullen staan.

Maar de verschillen zijn groot: 10 procent van de windmolens zijn verantwoordelijk voor twee derde van de waardedaling. Deze ’top-10-procent’-windmolens liggen vooral in de Randstad, waar het moeilijker is om molens op grotere afstand van woningen te plaatsen.

Volgens Mulder kan het waardeverlies van woningen wel worden tegengegaan. “Daarvoor is een beperkt aantal grotere turbines te verkiezen boven veel kleinere. Met grote molens is er ook geld om bewoners goed te compenseren.”

En als je niet voor windmolens op land kiest? “Dan zal er iets anders moeten komen. Sommigen zeggen: ‘zet ze maar op zee’, maar dat gebeurt al en ook daar is de ruimte begrensd. Een alternatief als geothermie is nu nog duur, en bij zonneparken vindt er ook waardedaling plaats.”

Bron: NOS.nl, 9 maart 2022

Terug naar overzicht