10 december '21

Kabinet wil dat gemeenten voorrang kunnen geven aan eigen starters bij nieuwbouw

Als het aan het kabinet ligt, mogen gemeenten straks 30% goedkopere koopwoningen gaan toewijzen aan inwoners van de gemeente met een laag- en middeninkomen. Ook wil het kabinet de reeds bestaande mogelijkheid om huurwoningen ter beschikking te stellen aan ‘eigen inwoners’ verruimen van 25% naar 30%.

Dat blijkt een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet, dat momenteel ter consultatie voorligt. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een wens van gemeenten.

Politieagenten, leraren, verpleegkundigen hebben door de hoge huizen- en huurprijzen in veel gemeenten moeite om een huis te vinden. Het wonen van deze beroepsgroepen in de gemeente is volgens het kabinet echter ‘essentieel’ voor het goed functioneren van de lokale samenleving. Gemeenten kunnen nu wel zorgen voor ‘sociale nieuwbouw’, oftewel koopwoningen tot de NHG-grens van €325.000, maar kunnen er niet voor zorgen dat die huizen ook daadwerkelijk naar die doelgroep gaan.

‘Onwenselijk’

Dat vindt het kabinet ‘onwenselijk’ en daarom heeft het een wetsvoorstel gedaan om toewijzen voortaan mogelijk te maken bij woningen tot die NHG-grens. Volgens de woordvoerder van woonminster Kajsa Ollongren kan dit bij maximaal 30% van die woningen. Gemeenten krijgen daarnaast ruimte om nadere voorwaarden te stellen aan de doelgroep die in aanmerking komt voor zo’n sociale koopwoning, zo staat in de toelichting van de voorgestelde wetswijziging .

Dat lijkt gemeenten de mogelijkheid te geven om eigen inwoners voorrang te geven, zoals sommige van hen graag willen. Wethouder Klaas Valkering (CDA) uit Bergen reageert blij: ‘Deze wetswijziging helpt om rust te brengen op een onrustige woningmarkt met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners. Dat is hard nodig want in Bergen wordt tot wel 80% van alle woningen gekocht door mensen van buiten de gemeente.’

Huurwoningen

Voor huurhuizen geldt nu al dat gemeenten ze mogen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. Dat is wel beperkt tot 25% van de woningen. Met de wetswijziging wordt dat opgeschroefd naar 30%.

Belanghebbenden kunnen zich nog tot januari uitspreken over de nieuwe regels. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede Kamer. De woordvoerder van Binnenlandse Zaken kon nog niet zeggen wanneer de wetswijziging in werking treed.

Bron: Financieel Dagblad, 3 december 2021

 

Terug naar overzicht