8 november '21

Veel Randstedelingen verhuizen naar Overijssel, wat betekent dat voor plattelandscultuur en woningmarkt?

In het jaar 2020 waren er voor het eerst meer verhuizingen vanuit de Randstad naar het oosten dan andersom. Jongere huizenzoekers vestigen zich met name in stedelijk Overijssel en 60-plussers in landelijk Overijssel. Maar wat brengen deze verhuizingen teweeg?

De verhuizingen vanuit het westen zorgen voor meer druk op de Overijsselse woningmarkt en een algemenere samenstelling van een wijk, waardoor de identiteit verandert.

Er was vorig jaar een groei van 4 procent aan verhuizingen vanuit de Randstad naar het oosten ten opzicht van 2019. Landelijk West-Overijssel is het meest in trek bij westerlingen: er was daar een bovengemiddelde groei van 13 procent.

Verschil tussen landelijk en stedelijk

Twintigers (23-29 jaar) vestigen zich relatief veel in stedelijk West Overijssel (Zwolle-Kampen) en stedelijk Twente. De aanwezigheid van universiteiten hebben invloed op de leeftijdsklasse van nieuwkomers. In landelijk Twente zijn de nieuwe bewoners uit de Randstad een hele specifieke groep, met 60-plussers als snelgroeiende leeftijdsklasse.

Plattelandscultuur onder druk

Hans ten Ende, voorzitter van de dorpsraad in Markelo, ziet dit ook terug in zijn dorp. De saamhorigheid is volgens hem nu nog niet een probleem, maar over 10 of 20 jaar wel. Hij maakt zich voornamelijk zorgen over de vergrijzing van zijn dorp. “Er zijn geen woningen voor de jeugd en dan vergrijst een dorp.”

Er zijn geen woningen voor de jeugd en dan vergrijst een dorp.

Hans ten Ende, voorzitter dorpsraad Markelo

Jeroen Hofstede, makelaar in Kampen, ziet veel nieuwkomers vanuit het westen kiezen voor nieuwere wijken en niet voor wijken waar de “Kampense identiteit” heerst. Volgens hem wordt de samenstelling door deze verhuizingen algemener en dat heeft invloed op de identiteit van een wijk.

Woningmarkt

De kopers vanuit de Randstad zijn volgens Hofstede gewend om over te bieden. Dit zorgt voor extra druk op de kosten van een woning. Daarnaast blijken de kopers vanuit de Randstad duurdere en ook grotere woningen te kopen dan kopers afkomstig uit de regio zelf. Dat is vooral te merken in landelijk Twente, waar het soms om bedragen van tienduizenden euro’s gaat.

Voor de Twentse verkoper is het prachtig.

Hans Snijders, makelaar Rijssen

Kopers vanuit de Randstad zijn daarnaast bovengemiddeld geïnteresseerd in vooroorlogse woningen. Zij kochten de afgelopen drie jaar in 25 procent van de gevallen een woning met een bouwjaar voor 1940. Mensen die al in de regio woonden kochten in slechts 12 procent van de gevallen een vooroorlogse woning.

Bron: RTV Oost d.d. 08-11-2021

Terug naar overzicht