16 juni '21

Verduurzaming zorgt voor forse investeringen in Nederlandse huizen

Ondanks dat vaak wordt gesuggereerd dat Nederlanders zich onvoldoende bewust zijn van de noodzaak worden er flinke investeringen gedaan in de verduurzaming van de eigen woning. In 2020 werd er voor 8,1 miljard aan verduurzamende maatregelen uitgegeven. Het ging daarbij vooral om verwarming en isolatie. Hieraan werd zo’n 90% van de investeringen besteed. Daarnaast werd geïnvesteerd in ventilatie, duurzame verlichting en waterbesparing.

Opsteker voor bouwmarkten

Wellicht omdat veel mensen in 2020 langere periodes thuis zaten vanwege de uitbraak van corona, gingen veel huiseigenaren zelf aan de slag met verduurzaming. Ze deden hun investeringen vooral bij bouwmarkten. Zo’n 37% van de 8 miljard euro die werd uitgegeven werd hier besteed. Daarnaast profiteerde ook webwinkels, winkels voor woonaccessoires, aannemers en onderhoudsbedrijven en installateurs. De belangrijkste reden voor huiseigenaren om te investeren in verduurzaming is het verlagen van de maandelijkse energielasten. Daarnaast speelt ook het verhogen van het wooncomfort een belangrijke rol.

Milieuaspecten spelen nauwelijks een rol

Opvallend, maar wellicht niet verrassend is dat oog voor het milieu een zeer kleine rol speelt bij het verduurzamen van de woning. Voor slechts 4% van degenen die hun woning verduurzaamden speelt dit een rol, zo blijkt uit het onderzoek Duurzaam Wonen, uitgevoerd door Multiscope. Een belangrijk deel van de aanpassingen aan de woning had dan ook niets te maken met verduurzaming. Als reden hiervoor werd aangegeven dat de kosten te hoog waren. Ook hebben woningeigenaren soms te maken met voorschriften van de VvE, waardoor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen niet zomaar mogelijk is. Ongeveer een vijfde van de woningeigenaren vindt de kosten voor investering in verduurzaming van de eigen woning te hoog. Zo’n 12% vindt dat het te lang duurt voordat er daadwerkelijk rendement wordt gemaakt door besparing op de energiekosten. Dezelfde groep vindt de ‘winst’ ook vaak te laag.

Bron: Cobouw

Terug naar overzicht