14 december '20

Geen dip op de huizenmarkt, maar een stijging van de huizenprijs met bijna 6% in 2021, denken economen van Rabobank

Economen van Rabobank zijn opvallend positief over de huizenmarkt in 2021. Eerder dit jaar voorspelden ze nog een daling van de huizenprijzen in 2021 als gevolg van de recessie.

Nu zetten experts een streep door die prognose en gaan ze uit van een stijging van de gemiddelde huizenprijs met 5,5 procent in 2021. Dit is weliswaar iets trager van de gemiddelde stijging van de huizenprijs met 7,8 procent dit jaar, maar nog steeds een stevige plus.

De economen van Rabobank zijn een stuk optimistischer dan hun collega’s van ING. Die voorzien een gemiddelde daling van de huizenprijs met 0,5 procent volgend jaar.

De meer optimistische visie van de economen van Rabobank is onder meer gestoeld op de verwachting dat de werkloosheid niet zo hard oploopt als eerder werd gedacht. Hierdoor blijft de inkomensonzekerheid beperkt.

Daarnaast zijn de leennormen voor huizenkopers verruimd, roeren beleggers zich nadrukkelijker op de woningmarkt en blijft het woningaanbod beperkt. “Ook de emotie van de biedstrijd die tegenwoordig om huizen woedt kan meespelen”, schrijven de economen van Rabobank.

De verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters op de huizenmarkt geeft deze groep ook meer ruimte om wat hoger te bieden, denkt Rabobank.

Voor starters geldt in de eerste drie maanden van 2021 dat ze helemaal geen overdrachtsbelasting betalen. Vanaf april volgend jaar zijn starters bij de aankoop van woningen tot een prijs van 400.000 euro vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Bij duurdere woningen betalen starters 2 procent overdrachtsbelasting.

Bron: Business Insider, 12-12-2020

Terug naar overzicht