3 maart '20

Provincies, gemeenten en Rijk zetten volgende stap in vervanging van asbestdaken

Overijssel, de gemeente Hof van Twente en het Rijk blijven zich inzetten om asbestdaken aan te pakken. In Den Haag zijn afspraken gemaakt om de volgende stap in de aanpak te kunnen zetten. Ook een aantal andere provincies en gemeenten hebben zich aangesloten bij de afspraken. Het aantal dakvervangingen is de afgelopen tijd flink gedaald, mede doordat er geen verbod op asbestdaken meer is.

Met een nieuwe aanpak en nieuwe afspraken verwacht Overijssel een nieuwe impuls te geven aan het vervangen van asbestdaken. Overijssel vervult al jaren een koplopersrol op dat gebied. Veel van de kennis en tools worden ter beschikking gesteld aan andere provincies en gemeenten. “De provincie Overijssel wil een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners”, aldus gedeputeerde De Bree. “De risico’s van asbestdaken horen daar niet in thuis.”

Bewustwording

De verschillende overheden gaan op verschillende thema’s samenwerken. Zo wordt samengewerkt op het gebied van communicatie, om dakeigenaren bewust te maken van gevaren van asbestdaken. Ook moeten eigenaren gemotiveerd worden mee te denken in oplossingen. Gemeenten krijgen handreikingen om asbestdaken aan te pakken. Ook wordt gekeken of de aanpak kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld isolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

Er komt een landelijk asbestdakenfonds waarmee particuliere dakeigenaren die weinig financiën hebben een lening kunnen krijgen om de vervanging te betalen. Dat geld is bedoeld voor eigenaren die niet bij een gewone bank terecht kunnen. Het Rijk draagt twaalf miljoen euro bij. Overijssel beslist later of ze deelneemt aan het landelijke fonds. Mogelijk wordt er zelf een fonds opgestart. Provinciale Staten hebben eerder al ruim zes miljoen euro gereserveerd.

‘Problematiek niet weg’

Sinds vorig jaar is er geen verbod op asbestdaken meer. “Met het verdwijnen van het verbod is de problematiek van de asbestdaken niet verdwenen”, aldus De Bree. “Het blijft belangrijk om eigenaren aan te sporen hun dak te vervangen, ook als dit niet verplicht is. Vandaar dat wij van harte meedoen aan deze samenwerking.”

In onze provincie ligt nu acht miljoen vierkante meter asbestdak. De afgelopen jaren is al vier miljoen vierkante meter opgeruimd.

Bron: RTV Oost d.d. 2 maart 2020

Terug naar overzicht