21 februari '20

Kabinet schrapt in stilte stikstofplan voor noodwet

Het kabinet heeft in stilte het stikstofplan voor een noodwet voor veiligheidsprojecten geschrapt. Minister Schouten (Landbouw) heeft, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer, een andere oplossing gevonden om de projecten door te laten gaan.

Afgelopen najaar werd de noodwet gepresenteerd als een van de grote stikstofmaatregelen van het kabinet. Door de noodwet zouden operaties op het gebied van kust- en dijkversterking, renovatie van bruggen en sluizen en zaken op defensiegebied doorgang kunnen vinden ondanks de strenge stikstofregels.

Donderdag bleek tijdens een Kamerdebat dat het plan in stilte gesneuveld is. Minister Schouten (Landbouw) gaf na vragen van VVD-Kamerlid Harbers aan dat de noodwet niet meer nodig is.

Schouten presenteerde woensdag namelijk een nieuw plan: de natuurbank. Dit moet een soort fonds worden waarin geld wordt gestopt als compensatie voor natuurschade. Het fonds wordt weer aangewend om natuur elders te versterken. De natuurbank moet nog worden uitgewerkt, maar maakt volgens de CU-bewindsvrouw een noodwet overbodig.

„We kunnen het regelen via de natuurbank”, zei Schouten in het debat. „Dat gaan we wel in wet- en regelgeving vastleggen.”

Bron: De Telegraaf, 20-02-2020

Terug naar overzicht