6 december '19

OZB stijgt in 2020 met gemiddeld 4%

Gemiddeld stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar met 4%. Dit meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een eerste steekproef onder 113 gemeenten. De stijging is fors hoger dan vorig jaar, toen steeg de ozb met gemiddeld 2,2%.

Ook ligt het ver boven het door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) verwachte inflatiecijfer van 1,3%. In de meeste gemeenten stijgt de ozb al jaren dankzij de florerende woningmarkt. De ozb is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde, de waarde van huizen.

Grote verschillen

Tussen gemeenten zijn de onderlinge verschillen groot. Zo is de ozb in Nijmegen drie keer zo hoog als in Sliedrecht. Volgens de VEH worden de oplopende kosten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de tekorten bij de jeugdzorg vaak genoemd als de aanleiding voor de verhoging.

In twaalf gemeenten uit de steekproef gaat de belasting op het eigen huis zelfs met meer dan 10% omhoog. In het Brabantse Laarbeek s de stijging maar liefst 32,5%, zo’n €89 meer belasting. Hier stijgt ook de afvalstoffenheffing met bijna 50% (+ €118). Dergelijke stijgingen zijn geen uitzondering: ieder jaar zijn er wel een paar gemeenten die de huizenbelasting fors verhogen.

Ook de afvalstoffenheffing stijgt flink: landelijk met gemiddeld 8,1%. Gemeenten betalen sinds vorig jaar geen €13 maar €31 belasting per 1000 kilo restafval, om zo gescheiden afvalinzameling en hergebruik te stimuleren. Die kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Bron: Het Financiële Dagblad, 6-12-2019

Terug naar overzicht