15 november '19

Overijssel gaat werk maken van tekort betaalbare woningen voor starters

De provincie gaat werk maken van het tekort aan betaalbare woningen voor starters in Overijssel. De Partij van de Arbeid wil dat de provincie uiterlijk volgend jaar mei een plan van aanpak presenteert en kreeg steun voor dat voorstel van voldoende andere partijen.

Om een goed plan te maken wordt de provincie gevraagd in gesprek te gaan met betrokken partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) en marktpartijen. Doel is om per regio te bekijken welke middelen nodig zijn.

“De oorzaken van de problemen voor starters op de woningmarkt verschillen per regio en zijn in de stad wezenlijk anders dan op het platteland. Daarom is het onmogelijk om één oplossing te verzinnen voor het probleem in heel Overijssel”, zegt initiatiefnemer van het voorstel Annemieke Wissink (PvdA).

Maar wat zijn de oplossingen om het woningtekort aan te pakken? Volgens Wissink kun je op sommige plekken tijdelijke huizen bouwen en op andere plekken huizen splitsen of speciale leningen inzetten. “Dat is maatwerk waar we de provincie nu om vragen en wat echt anders is dan het woningbeleid tot nu toe.”

Bron: RTV Oost d.d. 14 november 2019

Terug naar overzicht