18 oktober '19

Minister erkent belang vakmanschap taxaties

Afgelopen donderdag verschenen de antwoorden van Minister Ollongren op een aantal kritische Kamervragen over woningtaxaties. De NVM heeft waardering voor het inzicht van de Minister. Zij erkent dat een taxatie kwalitatief goed en betrouwbaar moet zijn en stelt vast dat de sector zich inzet om die kwaliteit te verbeteren.

De Minister concludeert dat een goede taxatie tijd kost en dat deskundigheid en kennis van de lokale markt nodig is. Daarnaast vindt ze het niet realistisch om te verwachten dat de kosten van fysieke taxaties over de hele linie kunnen dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Vaak wordt gedacht dat een groot deel van de woningen gewaardeerd kan worden middels een modelwaarde. Terecht geeft de Minister aan dat dit beperkt zal zijn tot recente én redelijk uniforme woningen. Een zeer klein deel van de totale woningvoorraad dus. Wel heeft de NVM zorgen als de Minister de hypotheekverstrekking als proeftuin wil gebruiken voor de ontwikkeling van de modelwaarde.

Bron: NVM.nl, 18-10-2019

Terug naar overzicht