10 oktober '19

NVM verwacht nieuwe scherpe prijsstijgingen koopwoningen

Het lichte optimisme over het groeiende aanbod aan koopwoningen is van korte duur gebleken. In de afgelopen drie maanden werden er weer minder woningen te koop gezet dan een kwartaal eerder.

Drie maanden geleden was er enig optimisme toen uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) bleek dat er na zeven kwartalen van daling, opeens een stijging van het aanbod aan koopwoningen te zien was. Deze stijging blijkt slechts eenmalig. In het derde kwartaal van dit jaar slonk het aanbod opnieuw, met 5 procent.

De NVM spreekt van een ’stevige daling’ in het aanbod. De gemiddelde verkoopprijs steeg hierdoor tot 313.000 euro. Dat is een stijging van 7,2 procent vergeleken met een jaar geleden. In totaal gaat 40 procent van de te koop staande huizen voor meer dan de vraagprijs weg, hoewel relatief beperkt.

Prijsstijgingen

Door het opnieuw krapper geworden aanbod en de onverminderd hoge vraag naar koopwoningen moeten kopers volgens de NVM na een afvlakking eerder dit jaar rekening houden met nieuwe scherpe prijsstijgingen. „De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden, met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen”, aldus Gaby Balkema van de NVM-vakgroep Wonen.

Normaal is nieuwbouw belangrijk voor de woningmarkt. „Als de nieuwbouw stilligt, stokt ook de doorstroming op de markt”, vat de kersverse NVM-voorzitter Onno Hoes de problematiek samen. Omdat de bouw al jaren achterblijft, draait de huidige woningmarkt vooral op woningeigenaren die hun onderkomen te koop zetten.

Zorgen

Dat het aanbod bestaande koopwoningen eveneens met 5 procent is geslonken, baart de NVM zorgen. Het aanbod nieuwbouw daalde met hetzelfde percentage. Door de hoge prijzen blijft veel van de opgeleverde nieuwbouw tegelijk onverkocht. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis is 391.000 euro; een prijsstijging van 14 procent in een jaar tijd.

De opleving van de woningmarkt uit het tweede kwartaal van dit jaar lijkt definitief toe te schrijven aan woningbezitters met verhuisplannen die dachten toen de hoofdprijs voor hun huidige onderkomen te kunnen krijgen. Na bijna twee jaar van dalend aanbod, werden toen opeens 9,2% meer woningen te koop gezet dan een jaar geleden.

Bron: De Telegraaf, 10 oktober 2019

Terug naar overzicht