9 oktober '19

Nieuwe kans afgewezen bouwplannen in kernen gemeente Wierden

Wierden sluit niet uit dat eerder afgewezen bouwplannen binnen de bebouwde kommen van Enter en Wierden een nieuwe kans maken. Dat is een gevolg van een nieuwe beleidslijn voor nog braakliggende plekken in de drie kernen.

De bestaande nota, die dateert uit 2005, is volgens wethouder Johan Coes achterhaald. Een andere reden voor het actualiseren van de beleidslijn is dat voor nog onbebouwde locaties in de dorpen en de buurtschappen geregeld aanvragen binnenkomen bij de gemeente. De wethouder kan overigens niet aangeven met hoeveel bouwverzoeken Wierden geconfronteerd gaat worden nadat de nieuwe aanpak is doorgevoerd.

Coes geeft wel aan dat bouwplannen die in het verleden werden afgekeurd door de gemeente, straks opnieuw ingediend kunnen worden. ,,Ze moeten dan wel voldoen aan de nieuwe regels”, zegt hij. ,,En ze worden dan beoordeeld op basis van de nieuwe beleidslijn.” Dit geldt ook voor bouwinitiatieven die tot nu toe zelfs bakzeil haalden bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

Bestemmingsplan

Het handelt in dit geval om een aanpassing van de Nota Open Gebieden uit 2005, die niet meer bijdetijds is. Het nieuwe bouwbeleid zal alleen toegepast worden voor aanvragen van woningbouw, welke niet passen binnen de bestaande bestemmingsplannen. Er is sprake van inbreiding oftewel nieuwe huizen realiseren binnen de bestaande bebouwing van een dorp. Wierden wil daaraan voorwaarden verbinden die zorgen voor een transparante beoordeling van de plannen. Een criterium is dat de kavels grenzen aan een openbare weg. Er mag dus niet achter bestaande woningen in een dorpskern gebouwd worden.

Verder gaat de gemeente voor het buitengebied uit van het principe dat het open karakter van het landschap behouden dient te blijven. Mogelijkheden voor nieuwbouw van huizen op het platteland worden met deze werkwijze voorkomen. Er zijn hierop slechts uitzonderingen mogelijk bij twee regelingen, waaronder die van rood voor rood, waarmee bouwen in het landelijk gebied mogelijk wordt.

Hoge Hexel

Het bouwbeleid valt niet uit te voeren in Hoge Hexel, meldt de gemeente. Vanuit milieuhygiënisch en landschappelijk oogpunt bestaan in de buurtschap, buiten het gebied Kleen Esch om, geen optie voor inbreiding. Ook percelen in de bebouwde kommen die de bestemming groen en bos hebben, komen eveneens niet in beeld voor woningbouw. Want deze bestemmingsaanduiding dient volgens de gemeente te waarborgen dat waardevol groen in de dorpen blijft bestaan.

De huidige beleidslijn richtte zich met name op de dorpsranden van Wierden en Enter. Dit leidde er de afgelopen jaren toe dat in dit overgangsgebied tussen de dorpsharten en het buitengebied veel nieuwbouw is uitgevoerd.

Bron: Tubantia, 8 oktober 2019

Terug naar overzicht