16 augustus '19

Tienjaarsrente hypotheek is nu lager dan variabel

Het is sinds afgelopen week goedkoper om een hypotheek tien jaar vast te zetten dan te kiezen voor variabele hypotheekrente. Dat is kort even gebeurd in 2016 en verder in 2008, vlak voor de crisis uitbrak. In 2015 is het vijf jaar rentevasttarief ook al onder het variabele tarief gezakt.

Hypotheekexperts spreken van een opmerkelijke situatie. Ze wijzen erop dat op de markt een situatie van een omgekeerde rentecurve — lang lenen is goedkoper dan kort lenen — doorgaans wordt gezien als een signaal dat er een recessie aankomt.

Hoewel ze deze voorspellende waarde niet een-op-een durven toe te dichten aan de hypotheekrentes, vinden ze het wel een teken aan de wand dat de variabele rente hoger is dan tien jaars vast. Want normaal gesproken geldt ook bij hypotheken dat de rente hoger is naarmate de rentevaste periode langer is. ‘Dit is heel apart’, aldus Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop.

Lang rentevast het meest populair

De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) dook vorige week met 1,61% onder het variabele tarief van 1,63%. Ook zonder NHG betaal je met gemiddeld 2,07% nu voor tien jaar vast minder dan voor variabel, waar het tarief gemiddeld 2,17% was, blijkt uit een overzicht van de Van Bruggen Adviesgroep.

Dat de tien jaars vast harder is gedaald dan de variabele hypotheekrente komt volgens Oscar Noorlag van de Van Bruggen Adviesgroep omdat de concurrentie tussen geldverstrekkers op de tien- en twintigjaars vaste renteperiodes bij hypotheken veel heviger is dan op andere renteperiodes. ‘De meeste hypotheekaanvragers kiezen voor een langere rente vastperiode, daardoor zijn de tarieven daar scherper. Maar een heel klein groepje heeft een hypotheek met variabele rente.’

Ze volgen de markt

Jasper Koops, portfoliomanager bij Dynamic Credit, dat voor institutionele partijen in hypotheken belegt, beaamt dit. ‘Er is nauwelijks vraag naar hypotheken met variabele rente. Daardoor zie je daar bijna geen concurrentie meer op prijs. De tarieven zijn al jaren rond de 1,5% voor variabele hypotheken met NHG. De tien jaars NHG-rente is de laatste jaren wel gezakt van 1,7% naar nu onder de 1,5% en die is daardoor onder de variabele rente uitgekomen.’

Hagedoorn van De Hypotheekshop wijst er daarnaast op dat bijvoorbeeld de driemaands Euribor-rente en de rente van een tienjaars Nederlandse staatslening sinds begin augustus ook omgekeerd zijn. ‘De hypotheekrentes volgen de marktrentes, hetzij met enige vertraging.’

Bron: Het Financiële Dagblad, 15-08-2019

Terug naar overzicht