20 mei '19

Woningbezitters wachten met verduurzamen op duidelijkheid over subsidies

Zo’n vier op de tien woningbezitters zijn niet van plan om binnen nu en vijf jaar hun woning te verduurzamen. Als belangrijkste reden geven zij op dat ze niet weten met welke financiële regelingen de overheid komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Veel huiseigenaren verwachten dat het verduurzamen van de woning in de toekomst goedkoper wordt.

Ongeveer de helft van de huiseigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij het energiezuiniger maken van de woning en wacht op mogelijke regelingen hiervoor. Ruim een derde is bang dat de investering in duurzaamheid op dit moment niet leidt tot waardevermeerdering van hun huis.

Afwachten

“Wat het meest opvalt is de grote afwachtendheid. Mensen hebben geen enkel idee van waar ze rekening mee moeten houden,” zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Je huis energiezuiniger maken is iets anders dan een nieuwe keuken kopen. Zo’n keuken, dat wil je graag. Maar verduurzamen, dan ga je eerst rekensommetjes maken of het wel rendabel is.”

Het Nibud ziet dat financieel zwakke huishoudens vaker een huis hebben met een slechter energielabel (D, E, F of G). Juist voor deze huishoudens kan verduurzaming gunstig zijn, zegt het Nibud, omdat zij veel baat hebben bij een lagere energierekening. Vliegenthart: “Tegelijkertijd moet aan deze huizen waarschijnlijk het meeste gebeuren om ze energiezuinig te maken en ontbreekt het deze huishoudens aan financiële ruimte om hierin te investeren.”

Duidelijkheid

Diederik Samsom, tijdens de onderhandelingen voor een Klimaatakkoord voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving, vindt het terecht dat het Nibud aandacht vraagt voor de kosten van het verduurzamen van woningen. “Woonlasten vormen een groot deel van het budget. Huiseigenaren moeten snel duidelijkheid krijgen over wat er voor hen in het vat zit.”

Samsom verwacht dat er de komende maanden meer duidelijkheid komt uit Den Haag over onder meer mogelijke subsidies voor warmtepompen en hoe de elektriciteitsrekening eruit gaat zien. Want het kabinet zal met z’n klimaatplannen komen. Paul Geurts van Kessel, adviseur op het gebied van het verduurzamen van woningen en betrokken bij het Klimaatakkoord: “Gemeenten werken nu aan warmteplannen op wijkniveau. Hoe dat uitpakt voor de bewoners weten we uiterlijk in 2021.”

Positief

Samsom ziet een groot lichtpunt in het Nibud-onderzoek. “43 procent van de woningeigenaren zegt de komende vijf jaar nog niets te willen doen aan verduurzamen. Als 57 procent wel de woning gaat verduurzamen, zou dat een enorme winst zijn ten opzichte van waar we in het Klimaatakkoord rekening mee houden.” Vliegenthart nuanceert: “Tussen zeggen dat je iets gaat doen en het ook echt doen kan een wereld van verschil zitten.”

Hoe dan ook, zegt Samsom, het Nibud-onderzoek onderstreept de groeiende belangstelling voor het energiezuinig maken van woningen. “Dat zie ik bij de bewonersavonden die ik bezoek. Tot zo’n twee jaar geleden kwamen daar anderhalve man en een paardenkop. Nu vallen ze bijna uit het raam, zo vol is het.”

Bron: NOS.nl, 16-05-2019

 

Terug naar overzicht