1 mei '19

ABN AMRO: Bouw nieuwe woningen loopt terug ondanks toenemend tekort

Ondanks het groeiende woningtekort loopt de bouw van nieuwe woningen de komende jaren terug, stelt ABN AMRO in een maandag gepubliceerd rapport over de bouwsector. Het aantal afgegeven vergunningen nam vorig jaar af met 5,7 procent.

De meeste vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen werden afgegeven in Den Haag en Amsterdam. Ook in Utrecht, Groningen, Almere en Rotterdam werden veel bouwvergunningen afgegeven. Er is een groot gebrek aan middeldure huurwoningen in het vrije segment. Dat geldt vooral voor de grote steden. Daar worden dan ook meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen dan voor koopwoningen afgegeven.

In sommige gemeenten staan er echter helemaal geen nieuwe huurwoningen op de planning. Vooral in Groningen, Zeeland en Limburg is dit het geval.

In 2030 zal er vooral in de grote steden een tekort aan woningen bestaan, verwacht ABN. Maar veel gemeenten aan de randen van Nederland zullen tegen die tijd juist een woningoverschot hebben. Het grootste overschot zal ontstaan in Kerkrade, Heerlen en Sluis.

Absoluut woningtekort het grootst in Drenthe en Limburg

Alle provincies behalve Friesland en Zeeland koersen af op een woningtekort. Het absolute woningtekort zal in de provincies Drenthe en Limburg, die veel krimpgebieden hebben, het grootst zijn. Groter dus dan in Flevoland, “een provincie met een jonge bevolking en de aantrekkingskracht van de nabijheid van Amsterdam”, merken de economen op.

Uit een onderzoek van Capital Value en ABF Research bleek in februari dat het woningtekort in Nederland de komende jaren zal oplopen tot 263.000 huizen. Tot 2030 moet nog rekening worden gehouden met een groot woningtekort.

Om het tekort terug te dringen, zouden er de komende jaren 100.000 tot 200.000 meer woningen bij moeten komen dan eerder werd gedacht.

Bron: Nu.nl, 29-04-2019

Terug naar overzicht