22 februari '19

Rabobank: Huis wordt dit jaar gemiddeld 17.000 euro duurder

Door een krimpend aanbod en flink gestegen huizenprijzen wordt het voor steeds meer mensen onbereikbaar een eigen woning te kopen, stelt Rabobank donderdag in het Kwartaalbericht Woningmarkt. De prijsstijging vlakt wel iets af, van gemiddeld 9 procent in 2018 naar 6 procent in 2019.

Dat betekent dat een gemiddeld huis dit jaar zo’n 17.000 euro duurder wordt. In 2020 daalt de prijsstijging volgens de economen verder naar 4 procent. Afgelopen jaar was in Flevoland nog de grootste prijsstijging te zien, van maar liefst 11,3 procent.

Het vertrouwen in de woningmarkt staat onder druk. Inmiddels vindt nog maar 15 procent van de mensen dat het een gunstige tijd is om te kopen. Bijna de helft, 47 procent, denkt van niet. 39 procent is neutraal.

“Door de sterke prijsstijgingen wordt een eigen huis voor steeds meer Nederlanders onbereikbaar. We verwachten dat dit als eerste een impact kan hebben op het aantal overbiedingen, maar vermoedelijk niet zozeer op het aantal verkopen”, aldus Rabobank-econoom Nic Vrieselaar.

Dat zou komen doordat huren, het alternatief voor kopen, de afgelopen jaren ook flink duurder is geworden. Hierdoor blijft de vraag naar koopwoningen wel groot.

Gering aanbod blijft prijsgroei stimuleren

“De aanhoudende krapte noopt ons er wel toe om onze verkoopverwachting verder naar beneden bij te stellen tot zo’n 205.000 woningen in 2019”, zegt Vrieselaar. Naar verwachting wisselen in 2020 nog 195.000 woningen van eigenaar. “Het geringe aanbod van te koop staande huizen blijft wel een verdere stimulans voor aanhoudende prijsgroei.”

In Noord- en Zuid-Holland daalde het aantal woningverkopen in 2018 het hardst, met elk 12,4 procent minder verkopen. Groningen en Zeeland daalden het minst hard, met respectievelijk 2,6 en 2,8 procent.

Energielabels vooral in grote steden toegekend

In 2018 had uiteindelijk 46,8 procent van alle huizen en gebouwen een definitief energielabel. In Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven heeft meer dan 60 procent inmiddels een energielabel. “Mogelijk hangt dit samen met een groter aantal verkopen en verhuren in die steden sinds 2015, toen het voeren van een label bij verkoop en nieuwe verhuur verplicht werd”, aldus Vrieselaar.

De gemeente met het grootste aandeel A-labels is het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp. Daar heeft 38,5 procent van de woningen dit meest energiezuinige label. In de gemeente zijn relatief veel nieuwbouwwoningen te vinden, wat de score mede verklaart.

“De crux zit hem dan ook niet enkel in zuiniger bouwen – daar zijn al regels voor – maar vooral in het verduurzamen van bestaande woningen”, concludeert Rabobank.

Bron: Nu.nl, 21-02-2019

Terug naar overzicht