11 februari '19

Onderzoek: Woningtekort blijft nog tot 2030 groot

Het woningtekort in Nederland loopt de komende jaren op tot een tekort aan 263.000 huizen. Ook moet nog tot 2030 rekening gehouden worden met een groot woningtekort, zo melden Capital Value en ABF Research maandag in een rapport.

Een jaar eerder werd nog aangenomen dat er op het hoogtepunt maximaal een tekort aan 235.000 woningen zal zijn.

Dat de tekorten zijn toegenomen in plaats van afgenomen, komt onder meer door de groei van het aantal huishoudens en problemen in de bouwsector. Die heeft te maken met gestegen kosten en te weinig personeel en materiaal.

Om het tekort terug te dringen, zouden er de komende jaren 100.000 tot 200.000 woningen meer bij moeten komen dan eerder gedacht.

Vooral voor ouderen en starters zijn te weinig huizen beschikbaar. Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal tot 2030 fors toenemen. Het gaat om een stijging van ruim 373.000 huishoudens. Bovendien groeit het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking de komende vijf jaar met 115.000.

Jonge huishoudens vooral te vinden in grote steden

Het aantal jonge huishoudens (tot 29 jaar), stijgt de komende jaren met 7.800. Deze huishoudens zijn met name te vinden in de G5, die bestaat uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Vooral jonge huishoudens met een hoog inkomen vinden moeilijk een zelfstandige woning in die steden.

Corporaties zouden meer huurwoningen moeten realiseren, maar hebben tegelijkertijd de opdracht gekregen de woningvoorraad te verduurzamen. Dat is ook een grote kostenpost.

“Veel corporaties geven aan dat het gebrek aan geschikte locaties en de stijgende bouwkosten een probleem zijn om voldoende bij te bouwen, met name in stedelijke gebieden”, zegt directeur Kees van Harten van Capital Value.

Huurwoningen belangrijkste beleggingscategorie

Huurwoningen zijn in 2018 met een aandeel van 39 procent de belangrijkste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden. In totaal staken beleggers vorig jaar 8,5 miljard euro in huurwoningen.

Nederlandse pensioenfondsen zijn de grootste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen. Ook internationale beleggers weten de Nederlandse huurwoningenmarkt steeds beter te vinden.

Bron: Nu.nl, 11-02-2019

Terug naar overzicht