25 januari '19

Grootste groei van aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009

Bouwbedrijven hebben vorig jaar 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit komt neer op een groei van bijna 5 procent ten opzichte van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Sinds 2009 zijn er niet zoveel nieuwbouwwoningen bijgekomen.

De totale woningvoorraad groeide door de nieuwbouw met 0,9 procent. Procentueel gezien groeide de woningvoorraad door nieuwbouw in de gemeente Diemen het sterkst (een kleine 5 procent).

De cijfers komen overeen met de groei van de woningvoorraad voor het dieptepunt van de economische crisis. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks met ongeveer 1 procent. Het gaat gemiddeld gezien om zo’n 76.000 woningen per jaar.

Na 2009 slonk het aantal nieuwbouwwoningen. Op het dieptepunt in 2014 was het percentage teruggelopen tot 0,6 procent (45.000 woningen). In de drie jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2018 werd er ook meer gebouwd dan het jaar ervoor, maar de groei was wat beperkter.

De gepresenteerde cijfers zijn nog wel voorlopig. In mei 2019 worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

 

Bron: Nu.nl 24-01-2019

Terug naar overzicht