8 juni '18

Hypotheek speelt minder grote rol bij aanschaf huis

Nederlanders die een huis kopen hebben daarvoor de afgelopen jaren minder geleend via een hypotheek. Daarentegen brachten ze meer geld uit andere bronnen in, blijkt uit een analyse van het Centraal Planbureau (CPB).

Dat valt deels te verklaren door strengere regels voor het maximale leenbedrag die in de onderzochte periode van 2006 tot en met 2014 van kracht werden. Ook zouden ruimere schenkingsregels het verschil kunnen bepalen.

Daarnaast blijft voor doorstromers de winst uit hun eerdere woning een belangrijke financieringsbron. Ook bij deze groep nam financiering uit overige bronnen toe. De onderzoekers speculeren dat ook hier meer schenkingen een rol hebben gespeeld dankzij de schenkingsvrijstelling.

Dat geld uit andere bronnen bedroeg in 2006 nog rond de 6 procent van de totale financieringsbehoefte. In 2014 was dat aandeel gegroeid naar 16 procent.

Tegelijkertijd daalde het aandeel hypotheken dat meer dan 110 procent van de waarde van het huis bedroeg van 36 procent in 2006 naar 13 procent in 2014. Ook het aandeel mensen dat geen hypotheek nam, groeide sterk van ongeveer 4 procent naar rond de 8 procent.

Bron: Nu.nl

Terug naar overzicht