8 mei '18

Steeds minder lege kantoren, winkels en bedrijfsruimten in Nederland

Het aantal lege kantoren, bedrijfsruimten en winkels in Nederland neemt gestaag af, het eerste kwartaal respectievelijk met 4%, 5% en 3%. Dat becijferde makelaarsvereniging NVM Business.

Door de aantrekkende economie en werkgelegenheid wordt voor steeds meer vloeren een nieuwe huurder gevonden. Ook zijn de afgelopen jaren veel leegstaande gebouwen omgebouwd tot appartementencomplex of een hotel.

Kantoren

Het aantal vierkante meter lege kantoorruimte liep terug van 14,1% naar circa 13,5%. Nog steeds is zo’n 6.430.000 m² niet verhuurd. Alleen in Friesland liep de leegstand iets op. In Noord-Holland liep het aantal lege vierkante meters het hardst terug, vooral door de rap dalende leegstand in Amsterdam. Daar gaat de gemeente zelfs weer twee nieuwe kantoren per jaar in de markt zetten om aan de grote vraag naar kantoorruimte te voorzien. Door de krapte stijgen de huren in de hoofdstad. De gemiddelde vraag prijs kwam uit op €175 per vierkante meter per jaar: €5 hoger dan in het voorgaande kwartaal.

Bedrijfsruimten

Het aantal leegstaande bedrijfspanden nam de afgelopen drie maanden af met 5%. In Gelderland en Noord-Brabant werden het meeste lege vierkante meters verhuurd.

Opvallend is dat de leegstand van grote logistieke hallen afnam, terwijl er tegelijkertijd veel nieuwe worden bijgebouwd. Mede door de sterke groei van internetwinkelen neemt de vraag naar distributiecentra toe. Doordat er in sommige gebieden ook gebouwd wordt zonder dat er een huurder in zicht is, neemt de leegstand op bepaalde plekken toe. Dit is het geval in onder meer Haarlemmermeer, Moerdijk, Breda en Tilburg. De gevraagde huurprijzen van bedrijfsmatige panden liepen met €1 licht op naar €57 per vierkante meter.

Winkels

Het aantal winkels dat te huur wordt aangeboden nam met 140 af tot 6600. De gemiddelde vraagprijs steeg met €1 tot €151 per vierkante meter. ‘Hoewel het aanbod in het eerste kwartaal van 2018 verder afnam, blijft de hoge structurele leegstand in met name de steden tot 50.000 inwoners een probleem”, signaleert zegt Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. Hier staat gemiddeld een kwart van de aangeboden winkelmeters langer dan drie jaar leeg.

Bron: FD 8 mei 2018

Terug naar overzicht