20 oktober '17

Hogere leencapaciteit huishoudens in 2018 door stijgende lonen

Huishoudens kunnen in 2018 mogelijk meer hypotheek krijgen door de stijgende lonen. Dit geldt vooral voor hogere inkomens.

Dit meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een rapport dat donderdag is verstuurd naar de Tweede Kamer.

De ruimte die huishoudens volgend jaar hebben voor hypotheeklasten blijft ongeveer gelijk voor de meeste inkomens.

Maar door een verwachte gemiddelde loonstijging van 2,2 procent kunnen inkomens vanaf ongeveer 45.000 euro per jaar toch meer lenen. Daar komt nog eens bij dat tweeverdieners straks het tweede inkomen voor 70 procent mogen meetellen bij het bepalen van het toetsingsinkomen voor het financieringslastpercentage.

Verder is de definitie voor de meest energiezuinige huizen verbreed. Hierdoor komen ook andere bouwmethoden in aanmerking voor een hogere hypotheek.

Bron: nu.nl d.d 19 oktober 2017

Terug naar overzicht